PerHallum.dk

Min arts samlinger består at ét billede af hver art som det er lykkes mig at få et billede af.

Fugle-arts samlingen her består af fugle hjemmehørende udenfor Norden – navnene er en blanding af Engelske og danske!
Der kan findes flere billeder af nogle af arterne ved brug af Tags: Artslister