Koloni giver beskyttelse

Splitternen er en utrolig let og elegant flyver at kigge på.
De lange slanke vinger hjælper terner som fugleverdenens virkelige langdistanceflyvere. Nogle terner yngler så langt mod nord som der er land, og overvintre helt nede ved Antarktisk.

Splitterne er ikke så aggressive som Hættemåger. Hættemågerne forsvarer deres kolonier med direkte angreb på udefrakommende fjender.
Det benytter Splitternerne sig af, de etablerer sig midt i en Hættemågekoloni, her er  de hidsige nok til at presse Hættemågerne ud i perferien.
Når der kommer fremmede, så lader de Hættemågerne om at angribe og forsvare kolonien som en helhed.

Man er ikke i tvivl når der er en Hættemågekoloni, der er et konstant skrigeri og signaler mellem mågerne. De bor meget tæt, og det er ofte nødvendigt lige at erindre naboerne om hvor grænserne går mellem dit og mit.  Endvidere skal båndene mellem magerne styrkes gennem lyd.
Det kan også være en udfordring, når der er nye par som skal finde sig en plads – hvor de andre syntes at der allerede er optaget.

Hættemågerne accepterer Splitternerne, da de ikke konkurrerer på føde. Splitternerne jager typisk længere til havs end Hættemågerne, som jo endda  kan søge efter føde på land.
Også Dværgmåger, forskellige ænder og Lappedykkere har for vane at etablere sig i Hættemågekolonier.

Her ser en han og en hun hinanden an. Hannen viser for hunnen, at han er en dygtig fisker, og at han derfor er en god partner der kan holde hende og ungerne mætte under rugningen og opfostringen af ungerne.
I tilfældet her holdt han sig dog længe på afstand. Om end hun viste god interesse for fisken – så fik hun den ikke….Kærlighed skal jo gå begge veje.

Der er en voldsom kommunikation, lydniveauet er højt, men gennem larmen finder han tilbage til den rette hun – som genkender og accepterer at han lander.

Der flyves ganske mange Tobis ind i kolonien. Hvilket sætter sit præg på duften i området.
Tobisen kan være langt fra kysten, men Ternerne er både elegante og hurtige flyvere.
Deres gode flyveegenskaber giver Terner evner til at trække over meget store afstande forår og efterår.

Fugle bor meget tæt i kollonien

“Lille spejl i vandet der, hvem er den kønneste i søen her” !!

Hættemågen er en rigtig flot fugl med sin hvide krop, grå vinger og sorte aftegninger på vingespidserne

Hættemågen ser vi om vinteren uden, eller næsten uden hætte.
Den kommer på her i yngletiden, og som det ses, så er den ikke sort. Den står flot i forhold til det hvide øje og røde næb og svælg.

Hætten er væk om vinteren, der er kun den sorte plet bag øjet.

Her en juvil , som jo afviger ganske meget fra de voksne fugle

Parringerne stimulerer de øvrige måger – en funktion der er med til at sikre er en stor samtidighed i kolonien, derved er sårbare, og har brug for forsvar på samme tid.

I forsvaret af kolonien kan Hættemågerne være ganske aggressive. De er ikke bare mange og truende, men kan gå direkte til angreb.

Leave a Comment